Video de la engaxada de hèlix amb brosse semisumergida

Video de la engaxada de hèlix amb brossa semisumergidaNavegar a vela i video de la engaxada de hèlix amb brossa semisumergida