popa barco
Alquiler de veleros en la Costa Brava
navegar a vela

cat NÀUTICA

TEL 676581508 Trucan’s!

L’alternativa al lloguer de velers és el

CLUB DE NAVEGACIÓ COMPARTIR BARCO

Si t’agrada navegar a vela i relaxar-te fondejant a cales, ara pots participar en les sortides privades, que sense ànim de lucre organitzem, només has de col·laborar econòmicament en el manteniment, depeses i gas-oil de cada sortida. Consulta la disponibilitat ,pots escollir entre navegar a vela relaxadament, o participar en regates i practicar les maniobres pertinents.

L’import de les col·laboracions és de molt assequible, pots venir sol o amb amics i unir-te a un grup. No cal tenir experiència prèvia, però sí, un mínim de forma física, ja que combinem la navegació relaxada amb les regates i les regates, són esport en estat pur.

Tens diverses opcions per afegir-te al grup de navegació.

La millor de les opcions és sens dubte formar part del nostre CLUB DE NAVEGACIÓ, per només una mínima quota semblant a la d’un gimnàs, pots participar en totes les sortides que fem. Si ets soci del club, pots portar acompanyants que només facin l’aportació mínima a despeses per sortida. I a l’estiu pots venir també acompanyat i fer entrenaments suaus i en acabar aquests entrenaments acompanyar-nos a fondejar en una cala propera per prendre el sol i nedar. No t’ho pensis més. Truca i aquesta mateixa setmana milloraràs els teus coneixements per navegar a vela i viure experiències intenses, acompanyat d’altres entusiastes del mar. I el dia que vulguis llogar un vaixell tu sol ho faràs amb tota la seguretat de dominar totes les maniobres i poder prendre les decisions més encertades en cada situació meteorològica.

NAUTICA

TEL 676581508 Call us now!

An alternative to renting sailboats is the

NAVIGATION CLUB  COMPARTIR BARCO

If you like sailing and relaxing by anchoring in «cales», you can now take part in private outings, which we organize as a non-profit club, you only have to collaborate financially in the maintenance, expenses and gas-oil of each outing. Check availability, you can choose between sailing relaxed, or take part in regattas and practice the relevant maneuvers.

The amount of collaborations is very affordable, you can come alone or with friends and join a group. It is not necessary to have previous experience, but you need a minimum of physical form, since we combine the relaxed navigation with the regattas and the regattas, are sport in pure state.

You have several options to join the navigation group.

The best option is certainly to be part of our NAVIGATION CLUB, for only a minimum fee similar to that of a gym, you can participate in all the outings we do. If you are a member of the club, you can bring companions who only make the minimum contribution to expenses per outing. And in summer you can also come accompanied and do gentle workouts and at the end of these workouts accompany us to anchor in a nearby beaches for sunbathing and swimming. Don’t think about it anymore. Call and this week you will improve your knowledge to sail and live intense experiences, accompanied by other sea enthusiasts. And the day you want to rent a boat you alone will do so with the certainty of mastering all the maneuvers and being able to make the right decisions in each weather situation.

© Copyright - Compartir Barco 2019 Nota Legal